คณะกรรมการศูนย์ฝึกอบรมการผ่าตัดสหสาขาผ่านกล้องไทย - เยอรมัน ภาควิชาสูติศาสตร์ - นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล รู้สึกทราบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น ที่สมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงรับศูนย์ฝึกอบรมการผ่าตัดสหสาขาผ่านกล้องไทย - เยอรมัน ให้อยู่ในพระราชูปถัมภ์ ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

 

 

Dysmenorrhea (ภาวะปวดระดู)ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์พงษ์ศักดิ์ ชัยศิลป์วัฒนา

ภาวะปวดระดู Dysmenorrhea (Dysmenorrhoea) ผู้ป่วยจะมีอาการปวดท้องน้อยสัมพันธ์กับรอบระดูหรือการมีระดู อาการปวดท้องน้อยอาจจะเริ่มเมื่อหลังตกไข่ทันทีและสิ้นสุดเมื่อหมดระดู อาการปวดระดูชนิดนี้มักจะมีความรุนแรงจนเป็นอุปสรรครบกวนการดำเนินชีวิตประจำวันของผู้ป่วย

Download เพื่ออ่านรายละเอียดทั้งหมด

===================================================================================

DOWNLOAD PDF : รายละเอียด

 

 

 

DOWNLOAD PDF : รายละเอียด

 

===================================================================================

 

 

 

 

Short Course in Modern Endoscopic Surgery:
For Gynecologists & Nurses (5 days)

อบรม ระยะสั้น
ครั้งที่ 1. 6-10 กุมภาพันธ์ 2560
ครั้งที่ 2.15-19 พฤษภาคม2560
ครั้งที่ 3.  7-11 สิงหาคม 2560
ครั้งที่ 4. 20-24 พฤศจิกายน 2560DOWNLOAD SHORT COURSE 01

DOWNLOAD SHORT COURSE 02

 

 

========================================

 


 

International Workshop 2016
A Meticulous decision making in Laparoscopic Gynecologic Oncologic Surgery

 

++++++++++++++++++++++

9th Reproductive APAGE Workshop 2015
Intuitive Manipulation in Advanced MIS

 

The Harmony of Advanced Gynecologic

Laparoscopy : A Cadaveric Hands on 11th – 13th February,


"The Arts of TLH with Positive Energy"
27 - 28 February, 2014.

 

Meticulous Laparoscopic Gynecologic Surgery
February 3rd-5th 2014

 

  

 

  ติดต่อ:ศูนย์ฝึกอบรมการผ่าตัดสหสาขาผ่านกล้องไทย – เยอรมัน

Thai-German Multidisciplinary Endoscopic Training Center)
ภาควิชาสูติ-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ตึกจุฑาธุช ชั้น เลขที่ ถนนวังหลัง
แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย
กรุงเทพฯ 10700
โทร 02-419-7000 ต่อ 4744-5 
Fax 02 411-4245 
www.Thai-germanendoscopy.org